Frikorps Danmark

Schalburg korpset

Overskrift

Man skulle tro at størstedelen af korpset bestod af tidligere Frikorps Danmark/Waffen SS soldater. Det var under 10 procent der havde været indsat ved den russiske front-Østfronten.

Dog var størstedelen af korpsets ledelse med K.B.Martinsen i spidsen alle tidligere frontsoldater, eller havde erfaring fra det danske forsvar (J.W Schrøder, E.Poulsen, P.Neergaard Jakobsen, J.E Holm)) en enkelt havde erfaring fra den Franske Fremmedlegion N.E.D. var født i 1897, og havde tidligere gjort tjeneste i Frikorps Danmark.

Meningen med korpset var at det skulle rekruttere og uddanne folk som så skulle sendes til Østfronten, dette blev dog ikke den store succes, det var ganske lidt der tog til fronten det antages omkring 3 procent.

En af dem var Svend Birkedal Hansen, han var tidligere kaptajnløjtnant i det danske forsvar. Han blev anholdt og interneret den 29.August 1943. Løsladt i oktober 1943, og samme måned meldte han sig til Schalburg korpset. I februar 1944 kom han til fronten (Narva, Estland) her gjorde han tjeneste krigen ud, ved Tysklands kapitulation roede han fra Tyskland til Falster, hvor han meldte sig og fik en dom på 5 års fængsel. Dette var noget billigere sluppet end hans bror Ib Birkedahl Hansen, der blev henrettet for sin rolle som leder af Birkedahl gruppen.

Schalburg korpsets chef for skoling og politisk verdensanskuelse blev ledet af Ejnar Vaaben. Han var tidlig medlem af Dnsap (1933) og tidligere i det danske forsvar, han kom i oktober 1944 til Vestfronten som tilknyttet SS Div. Kurt Eggers. Han fik en dom på 5 års fængsel, men blev løsladt i 1948.

To modtog dødsdom som begge var i Schalburg korpset krigen ud.
Kommandør K.B.Martinsen, blev dømt dels for at have givet ordre til mord, men også for selv at have skudt T.Von Eggers, som blev skudt i Frimurerlogens kælder på Blegdamsvej. Den anden var hans adjudant og sagfører, Jacob Erik Holm, som blev henrettet for mordet på læge Vigholt i Slagelse i 1944.

8 andre modtog dødsdomme for forbrydelser begået i deres virke i Hipo, Lille Jørgen gruppen, Lorentzen gruppen, Peter gruppen, Sommer korpset osv, men fælles for de 8 var at de enten var blevet uddannet i Schalburg korpset, eller havde været tilknyttet korpset i en periode.

Schalburg korpsets medlemmer modtog strenge straffe på imellem 4 til 10 års fængsel. Hipo medlemmer fik betydelig større straf 8-16 års fængsel.
For Schalburg korpsets medlemmer blev størstedelen dømt for dels, medlemskab i korpset, men også for at have deltaget i jernbane og landevejsstrejf, dvs. kontrol af Jernbaner og biler. En del blev dømt for tyveri, angiveri og vold.

Bla. begik 7 medlemmer røveri imod Ballerup Politistation i september 1944. Pengemæssigt fik de 54 kroner med, foruden 1 pistol, 1 gammel sabel, et politiskilt, 3 uniformer og 3 sæt lædertøj.
Den 29.Oktober 1944, røvede medlemmer af korpset, Windsor Biograf på Peter Bangsvej 62. Udbyttet blev 200 Kr, samme aften gik de 3 Schalburg medlemmer Kjeld C.og Knud C. Rolf D. videre til Fasan biograf på Ndr.Fasanvej, forestillingen var lige begyndt, Rolf D. gik hen til billetskranken hvor der sad en dame, kort efter kom han ud til de to andre Schalburg mænd. Udbyttet blev her 450 kr.

Den 9.Januar 1945 stoppede en patrulje fra Schalburg korpset en bil ved Lidemark på Køge landevejen, her blev to unge stoppet og kørt til kasernen i Ringsted og senere til Politigården i Kbh, her blev de udsat for tæsk og tortur, den ene B.Jørgensen blev sendt til Frøslev, den anden Jørgen J. blev sendt til Dachau. I bilen blev der fundet en skrivemaskine…

For at vende tilbage til den enkelte Schalburg medlem. Disse folk kom fra forskellige kår af samfundet. Størstedelen var nationalsocialister og mange var arbejdsløse. En del så korpset som en videre førelse af den danske hær.

En ting adskiller Schalburg folkene fra andre korps, der var en del som var blevet opdraget på Børnehjem eller pleje familier, men det var en overraskende stor del, som kom fra en splittet familie.

Omkring 1/3 del af Schalburg korps medlemmerne var under 21 år da de meldte sig, skræmmende kan man sige om et medlem af korpset som var født i 1930 !!. Axel A.N blev født 7.Januar 1930 i en lille by på Midtsjælland. Den 31.Oktober 1945 modtog han en dom, ikke en fængselsdom, men anbringelse på et opdragelseshjem ! En anden der ligeledes blev anbragt på opdragelseshjem, var Niels P.N. som blev født den 16.Februar 1928. Han overgav sig sammen med resten af Schalburg korpset den 7.Maj 1945 på Ringsted Kaserne.
Samme dag som førnævnte Axel A.N blev dømt, ankom Niels P.N. til opdragelseshjemmet Sølager ungdomshjem ved Hundested, for at afsone sin straf.

En af de sidste der meldte sig til Schalburg Korpset skete på 5 årsdagen for Danmarks besættelse den 9.April 1945. G.V.M, modtog den 22.Februar 1946 en dom på 10 års fængsel.
Grunden til dette var flere grunde, og ikke alene hans medlemskab af Schalburg Korpset, men han var skyld i at 4 blev anholdt, hvoraf den ene Ejgil Fussing afgik ved døden.

G.V.M. blev født i Horsens. Han var tidligere straffet inden han kom til Schalburg korpset. Den 31.Oktober 1941 modtog han en dom i Vestre landsret på 30 dages fængsel for at have  fornærmet den tyske værnemagt. Herefter rejste han til Tyskland, hvor han ligeledes blev straffet for tyveri og kontraktbrud, han blev dømt i Berlin til 6 ugers fængsel. Efter dommen vendte han hjem til sin hjemby Horsens, hvor han den 16.September 1942, fik en dom på 40 dages fængsel for tyveri, inden han skulle afsone de 40 dage, blev han den 21.Oktober 1942 idømt fængsel i 100 dage for dels at have generet en Frikorps soldat, tyveri af en arbejdskammerat, bedrageri imod Dsb. Tyveri på en gård ved Kalundborg og som den sidste ting Betleri !

Den 4.Maj 1943 fik han en ny dom, denne gang 4 måneders fængsel for at have smadret ruder ved et Dnsap kontor i Horsens, og optrådt i Uniformsligende tøj, og udover dette udtalte at han var SS soldat. Han havde forsøgt at melde sig til SS den 2.April 1943, men var blevet kasseret grundet hans tidligere straffe.

I September 1943 anmeldte han to af sine venner til Gestapo da han var blevet uvenner med dem. Han gav Gestapo urigtige oplysninger, og begge de to anholdte blev senere overført til Kz lejren Neuengamme, begge overlevede trods af den ene havde fået lungebetændelse og den anden brok og blyforgiftning ! Den 13.November 1943 modtog han 15 dages fængsel for at have båret Marinevægter uniform.

I Februar 1944 meldte han 2 modstandsfolk til Gestapo, som var medlem af det kommunistiske parti samt for uddeling af illegale blade. Den ene sad i Horserød og Frøslev, den anden Ejgil Fussing som var leder af en illegal bladgruppe, kom via Horserødlejren til Frøslev og døde af dysenteri og svækkelse i Porta Westfalica den 5.Januar 1945, han blev efter krigen bisat i Ryvangen.

G.V.M. blev anholdt i december 1944, da han i Esbjerg optrådte i Schalburg uniform, uden at være medlem af korpset. Han blev fængslet, sendt i Tugthus ved Hamburg og senere til en lejr ved Berlin, hvorfra han flygtede og kom hjem til Danmark i Marts 1945. Den 9.April 1945 meldte han sig til Schalburg korpset, og blev optaget skønt en lang straffeattest, dagen efter kom han til Ringsted Kaserne, og det var også her han blev anholdt 7.Maj 1945. Og i Februar 1946 modtog han en dom på 10 års fængsel, samtidig blev han af lægerne betegnet som psykopat !

Som det sidste kan nævnes, at Schalburg korpset godt selv vidste de ikke var populære i bybilledet, i marts 1944, fik det enkelte medlem at vide at det var forbudt at gå på restaurant samt cafe iført Schalburg uniform, da det ville skabe uro og ballade.

Beskrivelse

Overskrift

Den 29.April 1945 kl. 4.30 foretog 6 mand fra SS Vagtbataljon Sjælland En ransagning hos en dansk Kriminalassistent B. på Roskildevej i Ringsted. (Schalburg korpset blev nedlagt i Februar 1945, og kom herefter til at hedde SS Vagtbataljon Sjælland)

Grunden til ransagningen var at man fra Vagtbataljon Sjælland’s side, mente der blev drevet illegal virksomhed på adressen, trykning af illegale blade osv. 3 mand fra Vagtbataljonen holdte vagt udenfor, imens 3 andre foretog ransagningen, uden dog at finde noget. Kriminalassistent B. samt hans 2 sønner blev ført til Ringsted Kaserne til afhøring, alle 3 blev om aftnen løsladt igen.

En af de folk fra Vagtbataljonen som var med på denne ransagning, var J.A.N.

J.A.N. havde siden 1.januar 1945 været en del af Schalburg korpset, han var en af forholdsvis få i korpset der havde været Østfrontfrivillig,(Det var ofte befalingsmænd i korpset der var tidligere front soldater).

J.A.N. blev født den 27.Maj 1920 i København, han voksede op uden sin far, og da han var 6 år kom han på børnehjem i Lille Skensved.

I Maj 1935 kom han i lære som Murer hos en mester i Lellinge st. Han var udlært i Maj 1939, og herefter begyndte en periode med arbejde hos en del forskellige Murermestre. Indimellem var han flyttet til en lejlighed i Køge.
Op til julen 1940 blev han arbejdsløs, og i April 1941, foretog han et jobmæssigt spring, da han skiftede erhverv, han skiftede jobbet som Murer ud med et job hos en Bager på Blegdamsvej i Kbh. (På Blegdamsvej, ligger Frimurer logen som Schalburg korpset i September 1943 beslaglagde)

Frikorps Danmark blev oprettet den 29.Juni 1941, og den 4.Juli 1941 meldte J.A.N. sig til Frikorpset, han var med i toget som den 19.Juli 1941 rejste fra Hellerup station med retning imod Hamburg og Langenhorn Kaserne hvor korpset skulle starte selve rekrut uddannelsen. Han havde meldt sig for 4 år, og blev samarit hos Frikorpsets 1.Kompagni.

Da Frikorps Danmark blev indsat i Demjansk den 8-9.Maj 1942 var han med i 1.Kompagni under ledelse af Per Sørensen (sidste kommandør over Rgt.Danmark, han faldt i april 1945 i udkanten af Berlin) J.A.N. var med i kampene i Demjansk, indtil Frikorpset blev trukket ud den 4.August 1942 og sendt hjem til Danmark på orlov.

Den 13.Oktober 1942 var orloven slut og Frikorpset blev sendt til vinter indsats ved Welikie Luki/Newel (Meningen i første omgang var at Frikorpset skulle deltage i Partisan bekæmpelse, russerne satte en offensiv ind og dermed blev Frikorpset sendt til decideret front tjeneste i stedet for partisan bekæmpelse). For J.A.N.’s vedkommende blev front indsatsen kort, efter 14 dage ved fronten(Welikie Luki) fik han et nervesammenbrud, og kom på lazaret i 4 måneder.

I foråret 1943 vendte han tilbage til korpset, som den 20.Maj 1943 kom til at hedde Regiment Danmark. Han deltog med Rgt.Danmark i partisan bekæmpelse i Kroatien i efteråret 1943.
I december 1943 blev Division Nordland som Rgt.Danmark var en del af sendt til Leningrad fronten, her deltog han i kampe indtil han den 12.Juni 1944 blev såret ved den Estiske by Narva. (Et bud kunne være han blev såret ved Dolgaja Niva, som russerne satte et voldsomt angreb ind på den 12.juni 1944)

Efter 2 ½ måneds lazaret ophold blev han overført til Rgt.Danmarks ersatz kompagni i Graz i Østrig. Herfra overgik han til tjeneste i Danmark hos Schalburg korpset. (1.Januar 1945)

Han gjorde indtil den 15.Januar 1945 tjeneste på Ringsted Kaserne, derefter kom han til et af Schalburg Korpsets støttepunkter i Køge, i starten af Marts 1945 kom han til Århus, for igen at blive sendt til Ringsted Kaserne, hvor han havde med rekrutuddannelsen at gøre. Indimellem deltog han 2 gange på Jernbanebevogtning på strækningen Ringsted-Kværkeby.

Fra 4.April 1945 kom han til at gøre aktiv tjeneste udenfor kasernen, og den 9.April 1945, var han leder på en landevejspatrulje på 5 mand der foretog kontrol af biler ved Sorø Landevej. Målet var at finde våben, dog uden resultat.

Udover episoden med anholdelsen den 29.April 1945, var han med til at anholde og overgive 2 personer i Ringsted den 18.April 1945, som blev mistænkt for illegalt arbejde, de 2 personer blev overgivet til det tyske SD, som Vagtbataljon Sjælland samarbejde med. Efterfølgende blev de 2 løsladt.

J.A.N. blev anholdt den 7.Maj 1945 og interneret samme dag, indtil han blev fængslet den 16.Maj 1945.
Han blev i retten i Ringsted den 18.Marts 1946, idømt en fængselsstraf på 7 års fængsel, samt tab af almen tillid for bestandig, han blev samtidig erklæret for ’Sinke på grænsen til åndssvag’ ! Han ankede dommen, dog uden resultat da Østre Landsret den 31.Maj 1946 fastholdte dommen for dels at have ladet sig hverve til Tysk tjeneste samt udøvet politimæssig virksomhed. Om han har siddet alle 7 år ud, vides ikke, men mit bud er at han er kommet ud efter 3-4 år.

Beskrivelse

Schalburg korpset

Der vil på sigt komme lidt omkring Schalburg korpset på denne side.

’’Jøderne er ikke nogen race men et folk der er blandet med alle mulige racer. Før i tiden har der endda været konstateret dyreblod i det jødiske folk.

Ganske vist er det med årene stærkt fortyndet, men det er videnskabeligt fastslået at der har været endda meget store dele dyreblod i det jødiske folk og man mener at det

Er de store aber de har blandet sig med før i tiden’’

 Dette er skrevet af en elev på Schalburg skolen i Høveltegård ved Hillerød.

Alene teksten er skræmmende læsning og en vandvittig tankegang hos folk.

 På Høveltegård var der kursus for nye rekrutter til Schalburg korpset, et kursus varede 6 uger og der var ca. 60-70 rekrutter på hver hold.

Disse kurser mindede i høj grad om SS forskolen i Sennheim (nuværende Alsace), der blev lagt stor vægt på sport, eksercits og våbenbrug. 

Leder af skolen i Høvelte var Untersturmführer Søren Kam.

Den 1.Maj 1943 startede det første kursus og igen et hold den 1.Juli 1943 med ca. 100 deltagere.

En del af dem som var i Schalburg korpset var tidligere straffede, og man kan så sige at dem som ikke var det blev det.

Først for at have været i korpset, men selv indenfor tjenesten, begik nogen røverier udover den terror de begik.

Den 14.September 1944 blev der begået røveri på Ballerup politi station.

Efter ordre fra T.I.P.O Madsen skulle personalet afvæbnes, aktionen var et led i en aktion for at nedsætte det danske politis omdømme i tyskernes øjne.

En gruppe på 5 personer sneg sig ind på politistationen og kom ind på et tidspunkt da en C.B.betjent blev lukket ind af to reservebetjente, der havde vagt ved politistationen.

De to blev holdt op med pistoler og maskinpistoler, de blev afvæbnet.

Schalburg folkene fik 1 pistol, 2 politiskilte, 3 uniformshuer, 1 gammel sabel og som det sidste tog de en kasse med 54 kr.

Inden de forlod stationen ødelagde de telefonerne, betjentene fik besked på ikke at komme ud den første time, ellers ville de blive skudt.

Dette røveri var kun et enkelt ud af nogen stykker, samme gruppe Schalburg folk med Overvagtmester Rolf D. i spidsen begik flere røverier, bla. den 29.Oktober 1944 at have røvet Windsor Bio på Peters Bangs Vej 62. samme aften begik de røveri imod Fasan Bio på Ndr.Fasanvej, udbyttet fra de to røverier på 650 kr delte de 3 Schalburg folk delte udbyttet imellem sig da de kom tilbage til kasernen i Ringsted.

Den lille gruppe blev omkring nytår 1945 anholdt af det tyske feltpoliti og anbragt i Vestre fængsels tyske afdeling, med domme på 1 ½ tårs fængsel til dødsstraf, ingen af disse dødsdomme blev udført da befrielsen kom, og på den måde blev de reddet.

Et andet eksempel på Schalburg korpsets opførsel kom til skude den 26.December 1943 i Restaurant Mayfair (Østergade 15) en flok Schalburg folk skabte ballade ved at sætte sig på pladser der var optaget og forlangte øl.

Tjeneren fortalte dem at de i så fald skulle sætte sig på pladser der ikke var optaget. En civil Schalburg mand trak en pistol og sagde med ordene ’’Vil de servere eller vil de ikke’’.

En tilfældig gæst kom forbi, hvorefter Schalburg manden tog en saks op af lommen og klippede to totter hår af manden.

Manden der truede tjeneren, var Eli G. Han blev i sommeren 1944 anholdt af dansk politi efter en ulovlig razzia hos en købmand i Benløse.

I oktober 1944 blev han afstraffet selv af Schalburg korpset da han havde forbrudt sig imod korpset. Han blev tildelt pist af en hundepisk i korpsets hestestald på kasernen i Ringsted.

I forbindelse med stikkerparret Fischers begravelse i Korsør den 2.April 1944, blev der udkommanderet et korps fra Schalburg korpset til at lede begravelses optoget.

(I øvrigt blev begravelsen ordnet af Godsejer Jørgensen fra Taarnborg, hans søn var selv i Frikorpset)

Selve begravelses optoget udviklede sig til en skandale, en 12 årig dreng blev slået bevidstløs og en 17 årig pige blev også slået da de ikke hilste korpsets banner(Flaget med solhjulet).

Kommandør K.B.Martinsen havde inden begravelses optoget proklameret overfor sine folk at han forlangte ro og orden. Ellers ville Korsørs gader svømme i lig…

Vagner R.L. som var med i balladen i Korsør, var en tidligere Tysklands arbejder hvor han havde arbejdet på forskellige Mejerier. Han var med i Dnsap siden 1940.

Han var tidligere i det danske forsvar og i December 1943 meldte han sig til Schalburg korpset i Århus og blev sendt til Kbh for at gøre tjeneste.

Han var med til at uddanne nye rekrutter til Schalburg korpset, og på et tidspunkt kom han ud for en vådeskuds uheld, han blev ramt i hovedet.

Vagner R.L. overlevede krigen og fik en dom på 10 års fængsel.

OPE 03.10.2017 12:14

Jeg søger efternavnet på den 30-årige kvinde Gudrun B.J., der blev likvideret af modstandsbevægelsen den 6. maj 1945 og efterladt i skolegården til skræk og adv

Nyeste kommentarer

23.11 | 16:10

Hej Er det muligt at købe bogen Frikorps Danmark iDemansk 1942?

27.10 | 07:19

Hej Lars Jeg leder efter Broder Henry Jensen 9.5. 1913, fra Hadersl...

03.10 | 15:28

Hej.. Hvordan kan jeg få fat i bogen om Demjansk? Mvh Vivi Nielsen

31.08 | 11:41

En ung frivillig fra Sønderjylland, kaldet Bubi, med efternavnet ...