Frikorps Danmark

Billeder med beskrivelse, alle fra egen samling.

Felix Steiner besigter Division Nordland. Maj 1943

H.Hyltoft. 2.5.1907 i Kbh. Han var og oprindeligt tjener da den Finske vinter krig brød ud i november 1939. Da Den danske Finlands bataljon blev oprettet meldte han sig til tjeneste den 26.januar 1940. (Bataljonen kom aldrig i kamp) Da Finnerne indgav våbenhvile og den danske Finlands bataljon rejste hjem til det besatte Danmark, tog han arbejde på ny som tjener. Meldte han sig i juni til SS og den 1.juli 1941 rejste han til SS forskole i Sennheim 12.november 1941 meldte han sig ind i Dnsap under medlemsnummer 45333. Han var ikke med i Demjansk, men tilknyttet Ersatz kompagniet i Frikorpset, og var rundt i Danmark for at holde taler og ’tale Frikorpsets sag’ bla med møder i Fredensborg som et eksempel. Senere overført til Regiment Danmark og med i Kroatien(efteråret 1943) som Unterscharführer. Overført fra Regiment Danmark til Schalburg korpset 31.juli.1944 med rang af overvagtmester(Sergent). Igen er han rundt og holde hvervemøder bla. i Randers og Aalborg. 19.januar.1945 til 8.februar. 1945 var han på Lazaret, det må være grundet sygdom. 6.5.1945 blev han anholdt og overført til Faarhus lejren den 23.9. 1945, 16.4.1946 til Fredericia men igen til Faarhus lejren den 18.4.1946. Ved ikke hvilken dom han modtog, men det har nok været minimum 4 år. Billedet er med stor sandsynlighed taget i efter året 1941 ved Posen Treskau på et imfameri. Det er Hyltoft med rød pil.

H.K.P. Nordholm.7.6.1906. Kbh. Oprindelig Købmand, Var i det danske forsvar 10.5. 1924 til 1.8 1941, hvor han 'trådte udenfor nummer' for at melde sig til Frikorps Danmark. Hans rang i det danske forsvar var Løjtnant af Reserven. Den 22.5. 1942(Demjansk) Under rensning af et stykke skov område, kom enheder fra frikorpset i kamp med russerne, i en af de sidste kamphandlinger blev delingsfører for 3.kompagni,H.P.K. Nordholm ramt af maskingevær i underlivet. Han blev fragtet til forbindspladsen i Losnitski.Hvor han døde dagen efter (23.5.1942) som følge af infektioner, det rådne sumpvand havde inficeret hele bughulen. Han havde rang af Untersturmführer og var dermed den første officer der faldt i Frikorps Danmark. Billedet: Med stor sandsynlighed H.P.K. Nordholm til venstre. Manden til højre er W.B. Lassen. W.B. Lassen læser i øvrigt en udgave af avisen Fædrelandet. H.P.K. Nordholm læser Nationalsocialisten.

taget i Demjansk sommeren 1942. Det må være på vej ud af Demjansk august 1942. Jeg har fået skannet billedet i en høj opløsning, og manden der står på lastbilens lad, har EKI(Jernkorset 1. klasse) samt bånd til EKII. I Demjansk var der 6 danskere der modtog EKI, her i blandt K.B Martinsen, Per Sørensen. Igen manden på billedet er Unterscharführer, der var 1 som modtog EKI som var Unterscharführer. Manden er med stor sandsynlighed, Erik Steen Jensen. 13.9. 1919, Kbh. Han var købmand og havde tidligere gjort tjeneste i det danske forsvar som korporal hos Sjællandske Flyverafdeling. Han var i forsvaret 12.4 1939 til 17.5 1940. Den 29.6 1941 sendte han ansøgning til Frikorps Danmark og den 20.7. 1941 blev han optaget i Frikorpset, han havde meldt sig for hele krigen. Han blev en del af Frikorpsets 3.kompagni, og med første hold der blev indsat i Demjansk maj 1942. Den 26.5.1942 modtog han som unterscharführer EKII, dette modtog han efter at hans kompagni (3.KP) i to dage og nætter havde gennemsøgt dele af sumpskovene for fjender, det kom til heftige kampe med russerne. Han modtog EKII iøvrigt samme dag som E.Herløv Nielsen(10 år i russisk fangenskab) samt Kaj Enna som faldt under vinter kampene i februar 1943. Senere modtog han Infanteri sturm. abz i bronze samt Verwundetenabz. i sort efter at havde været såret. 2.8. 1942 modtog han EKI (Det er tildelings datoen, det han har modtaget det for er med stor sandsynlighed sket tidligere). 6.9.1943 Blev han overført til Officerskolen i Bad Tölz,hvor han var færdig den 11.3 1944. 21.6.1944 blev han udnævnt til Untersturmführer. 16.10. 1944 faldt han, det er uvist hvor, men et bud kan være ved kampene ved Trekni (Letland)Men svært når man ikke har hans enhed/kompagni.

Møller Nielsen. Født 28. 4. 1917. Tolne(Nordjylland) Han var tidligere Tysklands arbejder og meldte sig til SS i starten af februar 1942. Rejser fra Kbh den 17. februar 1942 til Tyskland hvor rekrut uddannelsen startede. I november 1942 befandt han sig i Frikorpsets Ersatz kompagni som lå på en kaserne i Bobrouisk i det nuværende Hviderusland. Efterhånden som dels tab og sårede indtraf hos Frikorpset ved fronten blev folk fra Ersatzkompagniet overflyttet til fronten. En del af Staben i Regiment Danmark da Regiment Danmark blev oprettet den 6. maj 1943 i Grafenwöhr i syd Tyskland. (Bla. rejste der 311 hjem til Danmark, da disse 'kun' havde skrevet en kontrakt på 2 år med SS). Han var hjemme på orlov i Danmark i september 1943, hvor han tilbringer en enkelt nat på Hotel Kofoed, Hotel Kofoed var et meget tyskvenligt hotel, hvor bla. Frikorps Folk som havde haft orlov sov natten inden de skulle rejse tilbage til deres enhed ved fronten. (dette var fortrinsvis dem som boede længere væk.) Januar 1945 forsvandt Møller Nielsen sporløst, familien søgte efter ham igennem Røde Kors, dog uden held.

Obersturmführer, Christen Madsen Brodersen. blev født og voksede op i Avnbøl i Sønderjylland. Han elskede naturen og dyr. Søn af en bonde. Allerede under hans Gymnasie tid meldte han sig ind i DNSAP 28.10 1933, han var et aktivt medlem hvor han bla gik fra hus til hus og fortalte om Nationalsocialismen. Han drømte om at blive Skovridder, men blev indkaldt til hæren 10.5. 1935. Han var sekundløjtnant i Haderslev og senere som Premierløjtnant kom han til Sønderborg. Da Frikorps Danmark blev oprettet trådte han uden for nummer i det danske forsvar og rejste den 19.7 1941 med frikorpset til Hamburg. Han blev en del af 3. Kompagni og senere kompagni chef. 8.8 1941 deltog han i et 10 dages kursus i Lauenburg i brug af våbenteknik og artillerivåben. Han var med i Demjansk hvor han den 5.6. 1942 modtog Jernkorset 2. klasse, det er formentlig i forbindelse med angrebet på Bol Dubovizy han modtog Jernkorset. 17.6.1941 gik det galt for C.M Brodersen, ved middagstid havde kompagnichef for 3.kompagni, C.M. Brodersen samlet en lille flok af folk ved rullebanen. Han ville vise en ny type russisk håndgranat. Brodersen stod med granaten i venstre hånd og fortalte og med et foretog han en bevægelse der aktiverede granaten, alle smed sig ned på jorden væk fra kompagnichefen. Med et gik granaten af, ingen andre blev ramt udover Brodersen der havde stået med granaten, han var kastet hen i en grøft, hvor han lå helt stille. Venstre arm var revet af op til skulderen samt store sår i siden som blødte kraftigt. Han blev hurtigt lagt på en teltplan og ført over rullebanen til Doktor K. Lotze, hovedforbindsplads i Loznitzi.. Her fik han hurtigt noget Morfin og blev undersøgt. Lotze rejste sig kort tid efter og sagde ' han behøver ikke yderligere behandling, han er døende' C.M. Brodersen døde 10 minutter senere. Han blev begravet på Frikorpsets kirkegård i Biakowo.

Frikorps folk i Demjansk sommeren 1942. Manden yderst til venstre(med pibe) er N.K. Jensen. Han meldte sig 9.7.1941. Overført i november 1941 og ca en måned frem til Pionier lehrgang i Dresden(SS.Pi.Ers.Btl. Dresden). Da Frikorpset blev indsat i Demjansk, var han i 2. kompagni. Han modtog Jernkorset under kampene i maj 1942. 11.7 1942 døde han, russerne havde bombet tyskernes minefelt, og Pionierne skulle ud og besigte skaderne, da de blev beskudt af russerne. N.K.Jensen blev hårdt såret og døde senere.

Manden til højre. Erling Iversen.11.9.1920. Aarslev på Fyn.Kaldet Adelsmanden. Var i lære som Handelsmand på Fyn. i Februar 1940 meldte han sig til den danske Finlands bataljon(ca. 1100 mand, hvoraf omkring 175-200 senere meldte sig til Frikorpset). Indmeldt i Dnsap 1.8 1940. 1.8. 1941 meldte han sig til Frikorps Danmark. Han var en del af 1. kompagni som blev indsat ved Demjansk. Under kampene i Demjansk, tog Frikorpset en russisk dreng til fange, Erling Iversen tog sig af ham, 'Sofus' blev han kaldt. Den 15 årige dreng kom til at hjælpe med som køkkendreng hos 1.kompagni. Da Frikorpset havde orlov, tog E. Iversen drengen med hjem til familiens gård på fyn. Sofus fulgte frikorpset/Rgt.Danmark indtil han forsvandt i de sidste dage i Berlin i 1945. Med i vinterkampene i Welikie Luki/Newel 1943. April 1944, gik det galt for Rottenführer E.Iversen, han mistede benet under kampene ved Narva(Estland). 3.5 1944 kom han på Krigs lazaret i Fredericia, hvor han lå indtil den 17.8 1944 hvor han blev udskrevet(Rang af Unterscharführer) 5.5. 1945 blev han anholdt, og modtog en dom på 1 års fængsel samt tab af almentillid 5 år(Mistet stemmeret, pension) den 24.9 1945 ved retten i Odense. 11.1 1946 blev han overført til Fårhuslejren.

Demjansk sommeren 1942. Manden til højre er Adam Andersen. Meldte sig til Frikorps Danmark 28.7 1941. Han indmeldte sig i DNSAP i 1938 og var Sysselleder i Kbh da han meldte sig til Frikorpset. Med i Demjansk hvor han bla. modtog Jernkorset 2.klasse. I 1943 stillede han op til folketinget for Dnsap. Fik i 1946 en dom på 3 års fængsel. Det er iøvrigt avisen Fædrelandet der ligger imellem de to.

Billede taget i sommeren 1942 i Demjansk. Manden yderst til højre er Poul Vindekilde Hansen, en tidligere frivillig i den danske Finlands bataljon under den Finsk-Russiske vinterkrig 1939/40. (Finlands bataljonen bestod af ca. 1100 danskere som kæmpede på finnernes side, dog uden at komme i kamp). Man kan ane Finlands korset på hans brystlomme. Untersturmführer Poul Vindekilde Hansen modtog Jernkorset 2. klasse under kampene i Demjansk. Han faldt den 9.Januar 1944 da han ledede en opklarings patrulje ved Florowitzy i Oranienbaum sektoren( nordlige Rusland omkring grænsen til Estland. Manden i midten er Unterscharführer Jens A. Kristensen, han sidder med den russiske maskinpistol PPSH41, Han modtog Jernkorset under Regiment Danmarks indsats i Kroatien efteråret 1943. Han faldt under kampene ved Siivertsi (Forstad til Narva, Estland) den 5.3 1944. Manden (ukendt) til venstre har en Luger pistol siddende i støvlen.

Unterscharführer Alfred Jonstrup, skriver oplysninger ned. Billedet er taget efter han fik dele af kæben skudt af som følge af granatsplinter den 27.oktober 1944 under kampene i Kurland. Han var ikke i stand til at tale, men skrev oplysninger ned hvor russerne befandt sig. For dette modtog han Jernkorset 1.klasse (Han modtog Jernkorset 2. klasse under Demjansk i sommeren 1942) Han var ikke i stand til at komme tilbage som frontsoldat igen. 25.12 1944 modtog han Ehrenblattspange og nævnt i den tyske ugerevy, (i alt var der 3 danskere der modtog Ehrenblattspange). Alfred Jonstrup var tidligere med i den danske Finlands bataljon under den Finsk-Russiske vinterkrig og en af C.F. Von Schalburgs såkaldte Bloddrenge. Han overlevede krigen, og fik arbejde på et hotel som Natportier, han anlagde fuldskæg for at dække over skaderne.

Ernst Persson blev født i Randers den 29.5 1920. Han meldte sig til Frikorps Danmark 7.juli 1941, til hans forældre fortalte han at han skulle med Røde Kors til Finland og hjælpe ovenpå den Finsk-Russiske vinterkrig (1939/40). Det var bare ikke Røde kors han meldte sig til men SS. 13.juli 1941 var han på session, han havde skrevet under på en kontrakt der ville binde ham til SS under hele krigen (Mange regnede med at krigen var hurtig overstået) Han var medlem af DNSAP med medlemsnummer 50245. Han kom med Frikorpset til Hamburg til uddannelse(juli 1941), han var i 2 Kompagni. Natten imellem den 2-3 August 1941 blev Hamburg bombet af Engelske fly, Ligeledes blev Langenhorn Kaserne hvor frikorpset var indkvarteret ligeledes ramt. Ernst Persson var med i en lille gruppe der skulle hjælpe til med slukning af ild. Her modtag han den 6. August 1941 en takkeskrivelse fra Politipræsidenten i Hamburg for hans indsats, Politipræsidenten udtalte bla. '’De har ved deres beslutsomme og modige indsats endda under selve angrebet bidraget til en hurtig og virksom slukning af brandskaden.' Slukningen kostede dog nogen knubs idet en forkullet bjælke faldt ned i hovedet på Ernst Persson, han havde dog stål hjelm på som tog det værste. Den 18.August 1941 blev han overført til San.Ers.Batl. Oranienburg nord for Berlin. Han fik han uddannelse i til at blive sanitäter(Sygehjælper) I April 1942 kom han tilbage til Frikorpset i Treskau (Polen) Han var med i første hold af frivillige der blev fløjet ind i Demjansk kedlen 7. maj 1942. Han var med Regiment Danmark under indsatsen i Kroatien efteråret 1943. (september-December 1943). Han faldt den 21.Januar 1944 ved Gluchowo 2. km fra Witino som følge af en granat. Han meldte sig til at blive ved de sårede kammerater selvom det med stor sandsynlighed ville koste ham livet, hvilket det også gjorde. Hans lig er aldrig fundet. Sidste militære rang var Unterscharführer.

Kirkegården i Biakowo
Rullebanen, den eneste vej ind i selve Demjansk kedlen. 90 km 'vej' som bestod af træstammer som lå ved siden af hinanden.


Kirkegården i Biakowo
Kommandør C.F. Von Schalburg's grav.

Billeder

Johannes Heinrich Knudsen.29.1.1919 meldte sig til Frikorps Danmark 7.7 1941, for en kontrakt på 4 år(man kunne melde sig for hele Krigen, 2 eller 4 år) 12.7 1941 var han på session og bestod. Han blev en del af 3.kompagni, den 20.10 1941 blev han overflyttet til Staben. Jeg ved desværre ikke hvornår han modtog Jernkorset 2.klasse men han modtog Jernkorset 1. klasse den 10.8 1944 som Unterscharführer, tilhørende Regiment Danmarks 13.kompagni. (13.kompagni var under ledelse af tidligere kaptajn ved det danske luftvåben Erik Lærum) Jernkorset 1.klasse har han efter stor sandsynlighed fået tildelt efter kampene ved Tannenberg (Tannenberg var/er 3 høje som ligger 20. km fra Narva, Kinderheimhöhe, Grenadierhöhe, 69,9 blev de benævnt). Han forsvandt den 23.1 1945 ved Frauenburg (Nuværende Polen) med rang af Oberscharführer og ikke set siden.

Billederne på siden her, er fra min egen private samling over originale billeder fra Frikorps danmark/ Regiment Danmark.

Ligeledes effekterne.

For at starte med slutningen, Tegnet (Erkennungsmarken) blev gravet op i 2010, jeg fik fat i tegnet i august samme år. Det er underligt at tænke på at ud fra tre tal på et stykke metal(nummeret 296 står bagpå) kan man få en persons historie så mange år efter ud fra en tabs liste. P.J. blev født i Holbæk den 14.november 1923. Faderen besad en høj stilling ved det danske forsvar, og havde arbejde inde på Bådsmandsstræde kaserne (Det nuværende Christania) som kaserne kommandant. Her boede P.J. samt hans lillebror S.J. P.J. var medlem af NSU, og 16. november 1940 blev han medlem i Dnsap under medlems nummer 36 938. Lørdag den 20.juni 1942 klokken 1.00 gik P.J. og hans bror S.J. (Som også var medlem af NSU) samt en tredje mand H.W. (Som var SS frivillig, og overlevede krigen) ned af Knippels bro, Kbh, da de passerede Acciseboden ved volden, så de 2 mænd som var i færd med at skrive ’Leve et frit Danmark’ på en mur. De løb efter mændene, den ene faldt hvorefter P.J. S.J. og H.W. fik fat i den ene og tævede ham, derefter slæbte de ham til Bådsmandsstræde Kaserne hvor den anholdte blev anbragt i vagtstuen indtil politiet kom. (Han blev i dømt 3 måneders hæfte i 1942, som han afsonede i Horserødlejren sigtet for kommunistisk virksomhed). P.J. ønskede at opleve verden og den 2.juli 1942 blev han optaget i Frikorps Danmark efter at have sendt en indmeldesblanket den 7.juni 1942. Efter overstået session blev han den 11.juli 1942 sendt med tog til SS skolen i Sennheim. (Sennheim, var en forskole til SS, her bestod en typisk dag af sport, fællesskab, foredrag i politisk ledelse samt racelære !). Han blev tilknyttet Ers. Kp. Freikorps Danmark (Hvilket også står på tegnet) senere blev han en del af Regiment Danmarks 11.kompagni. Under en orlov havde hans far arrangeret en båd der skulle sejle ham til det neutrale Sverige, for at komme væk fra dels fronten, men også SS. Han ville dog ikke tage af sted med den begrundelse at han ikke ville svigte sine kammerater ved fronten. Han var med under kampene ved Narva(Estland) som han overlevede. 23.september 1944 Regiment Danmark lå på dette tidspunkt i Letland, efter at have opgivet de 3 høje ved Narva. Ved et angreb den 23.september 1944, skulle et smalt, 3 km dybt russisk indbrud i nordlig retning udlignes . Regiment Danmark var underlagt den 14. Panserdivision. 23. September kort før angrebet skulle begynde kom der melding om at de kampvogne fra 14. Panserdivision der skulle støtte angrebet var forsinket, det var for sent at stoppe angrebet. Angrebet gik godt til at begynde med, Russerne blev drevet tilbage fra den lille by Lidakas. Efterhånden blev den russiske modstand stærkere og stærkere og russerne satte et modangreb ind samtidig med at de småstyrker der var blevet afskåret i skoven ved Lidakas nu faldt Regiment Danmark i ryggen. Ved mørkets frembrud satte Regiment Danmark de sidste reserver ind og Lidakas blev generobret efter hårde nærkampe i de store skove. Tabene af faldne og savnede var store på begge sider, alene Regiment Danmark mistede omkring 300 mand (Størstedelen af de faldne var rumænere, men også en del danskere). Det var under disse kampe at Sturmmann P.J. blev meldt savnet og aldrig siden er set. Ved krigens ophør efterlyste familien ham igennem Røde Kors, uden held, han er ikke set siden. Jeg besøgte en nevø til P.J. i januar 2011,og efter en god frokost og ca. 3-4 timers samtale fik jeg yderligere lidt oplysninger på P.J. Hans plan var at han efter krigen ville være arkitekt. P.J’s. mor sagde indtil sin død i midten af 70’erne at hun kunne mærke at hendes søn var i live et sted..

W.Bircow Lassen. 11.8 1913. Også kaldet Balbo Fik dette navn da han lignede en italiensk Sort skjorte (Italo Balbo) Søn af en velhavende Fabrikant, Hans store passion var heste, han var ligesom hans far selv fabrikant samt Ridelærer på Jægersborg Rideskole. Han var i det danske forsvar som Dragon fra 1933 til 34. Den 4.7 1941 meldte han sig til Frikorps Danmark, session den 13.7 1941, han meldte sig som kriegsdauer(for hele krigen). Dnsap medlem 26.5 1942(medlemsnummer 50257) Meldte sig ud igen i august 1942. Han kom i Frikorps Danmarks stab, som Ordonnans. Med i Demjansk, hvor han modtog Jernkorset 2.klasse. Med stor sandsynlighed med i vinter kampene i Welikie Luki/Newel 1942/43. Overført fra Frikorpset til Officerskolen i Tölz i februar 1943,( på samme hold gik iøvrigt den senere Schalburgkorps mand E.Spleth, som faldt ved Narva, samt E.Herløv Nielsen, en af de sidste som kom hjem fra russisk fangenskab) Senere kom han til SS. Kavaleri division ’Florian Geyer’ (som på et tidspunkt var under kommando af Hitlers svorger Hermann Fegelein). 22.3 1944 blev han overført fra Florian Geyer til det danske Schalburg korps. Krigen sluttede den 7.5 1945 for W.B.Lassen’s vedkommende, der blev han anholdt i sin lejlighed lidt efter kl. 21.00, blandt andet blev der ved anholdelsen fundet 3 pistoler( 2 stk Walther 7,67 mmsamt en Parabellum 9mm) I juli 1945 modtog han en dom på 2 års fængsel. Afsoning i Horserød, senere overført til Korsør fængsel. Han døde i 1985. Billedet.Werner Bircow Lassen med en 5 cm morter granat.

Et ganske fint billede af forholdne som de danske frivillige kæmpede under i Demjansk sommeren 1942. Flere hundrede blev syge af de dårlige forhold.

Jeg har igennem de sidste 4 år forsøgt at finde ud af hvor mange danskere der modtog Jernkorset 2.klasse. Pt. Er jeg oppe på 671, som er 100 % sikker, (Går ikke ud fra måske modtaget, der skal være klar bevis for det) Alene i Demjansk modtog 161 Jernkorset 2. klasse. Den yngste 18 år (K.Andersen fra Kbh, samt den ældste P.Neergaard Jacobsen 41 år. 6 Danskere modtag Jernkorset 1.klasse under indsatsen i Demjansk.

Kristian Frederik Vindrup Andersen. 26.9 1913. Meldt sig til frikorps Danmark i juli 1941. 5. September 1941 indmeldt i Dnsap under medlemsnummer 44338. Han tilhørte 1. kp under indsatsen i Demjansk sommeren 1942. Ligeledes med under vinter kampene ved Welikie Luki i vinteren 42-1943. September 1943 kom han hjem til Danmark, hvor han senere tjente under Schalburg korpset bla. som Vagtmand på Shellhuset i efteråret 1944. 6. maj blev han anholdt. Han modtog en dom på 4 års fængsel i november 1945, den blev senere nedsat til 2 år og 6 måneder i maj 1945.

SS sturmmann Kriegsberichter Flemming Helweg Larsen.20.7 1920. Ville oprindeligt melde sig til den engelske hær til kamp imod tyskerne, han var bitter over at Danmark var blevet besat. Han meldte sig dog til SS 25.6 1941. Han blev tilknyttet Rgt.Nordland i Division Wiking som Kriegsberichter. Han gjorde mere eller mindre tjeneste på hele Østfronten, startende i Finland senere kom han til Kaukasus. Juni 1942 blev han forflyttet til Division Totenkopf. Han kom til Demjansk, hvor Frikorps Danmark kæmpede. Billedet er taget under en optagelse til den danske stats radiosymfonien(Danmarks Radio) Det er dog Ustuf. Christian Von Eggers der står med mikrofonen. Yderst til venstre er det ligeledes en kriegsberichter. Ustuf. Jarl Steenbach. Billedet er taget i Demjansk 1942

Ruben Frederiksen 27.10.2022 07:19

Hej Lars
Jeg leder efter Broder Henry Jensen 9.5. 1913, fra Haderslev. Hans enke havde et jernkors i besiddelse, som jeg har set. Vh Ruben Frederiksen

john raunholt 12.02.2020 21:37

Hej. Jeg søger min Farfar som var østfrontsfrivillig og efter 43 arbejdede for Staldgårdren i Kolding. Volmer Sofus Christiansen 1918 30/4

Albert 20.12.2019 14:57

Hej jeg hedder Albert og er 12 år gammel. Jeg er historisk interesserede i WW2 og spørg om du har yderligere info om “sofus” som 1. Regiment tog til fange.

Per Dalgaard 04.08.2019 12:27

Har du yderligere oplysninger om "Balbo" Denne kraftkarl og eventyrer, som i følge sønnen Anders i BT den 7. juli i år, i en alder af 21 var cyklet til Afrika.

KAJ STILLINGER 04.07.2019 09:08

Mit navn er Kaj Stillinger.

Jeg søger oplysninger om min fars fætter, Kaj Madsen, som jeg er opkaldt efter.
Min far fortalte, at Kaj Madsen efter krigen .var m

Sandy Steen Kristensen 16.06.2019 12:58

Hej jeg søger oplysninger om min Fars onkel Georg Steen Kristensen. 1kompani i frikorps danmark. Kom til Tyskland som arbejder i 1937. Født 1911 Viborg MVH

Gösta Koefoed 14.03.2019 23:28

Søger oplysninger om min onkel Hans Lassen fra Østermark i Kværs, Sønderjylland.
Meldte sig til østfronten, mener han var i trænet, blev såret, til dk efter kri

kari tuomainen 12.10.2018 09:22

Hej Lars fin sida du gjort jag har en ss manskapsdolk som tillhört Heinz Hämel var kan man läsa om honom? med vänligs hälsningar kari

Benny Jensen 06.05.2017 07:43

Hej. Jeg søger oplysninger om min far Ejler Emil Jensen, og mine 2 onkler Børge Ferdinand Jensen og Åge Viggo Jensen. Kom fra Vendsyssel Hørmested Tolne Sindal

benny jensen 26.03.2020 12:10

Hej Lars. Jeg skrev til dig om min far Ejler emil Jenen og hans 2 brødre Åge Viggo Jensen og Børge Ferdinand Jensen, onkelBørge døde efter krigen i Frøslevlejre

Michael 27.04.2017 17:03

Hej , jeg har nogle billeder som skulle være fra narva ,, tysker der laver bro mm og en ring ,, nogen der evt har noget info om det

Nyeste kommentarer

23.11 | 16:10

Hej Er det muligt at købe bogen Frikorps Danmark iDemansk 1942?

27.10 | 07:19

Hej Lars Jeg leder efter Broder Henry Jensen 9.5. 1913, fra Hadersl...

03.10 | 15:28

Hej.. Hvordan kan jeg få fat i bogen om Demjansk? Mvh Vivi Nielsen

31.08 | 11:41

En ung frivillig fra Sønderjylland, kaldet Bubi, med efternavnet ...